Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
ปีงบประมาณ
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน

  

หน้า : 1
กำลังโหลด...
ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับดูแผนที่

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552
 การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กรมการศาสนา

หน้า : 1
สื่อการสอนการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กรมการศาสนา 

ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับ เข้าใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการของกรมการศาสนา

ภาพรวมความก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2562

 
ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ประมาณ 1.63 % ภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานประมาณ 100.00 %
   
ชื่อไฟล์ : แบบประเมินโครงการสร้างคนดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน( 199.09Kb )  | แสดงไฟล์
ชื่อไฟล์ : แบบสอบถามการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑( 223.87Kb )  | แสดงไฟล์
ชื่อไฟล์ : แบบประเมินโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561( 216.14Kb )  | แสดงไฟล์
ชื่อไฟล์ : แบบประเมินโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561( 224.67Kb )  | แสดงไฟล์
ชื่อไฟล์ : โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561( 198.78Kb )  | แสดงไฟล์
ชื่อไฟล์ : แบบประเมินโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2561( 189.07Kb )  | แสดงไฟล์
ชื่อไฟล์ : แบบประเมินโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561( 196.85Kb )  | แสดงไฟล์
ชื่อไฟล์ : แบบประเมินโครงการเงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561แบบประเมินกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561( 231.03Kb )  | แสดงไฟล์
ชื่อไฟล์ : แบบประเมินโครงการเงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561( 181.61Kb )  | แสดงไฟล์
ชื่อไฟล์ : แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561( 54.48Kb )  | แสดงไฟล์

หน้า : 1 2 >> >|
 

@ สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Department of Religious Affairs ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : plan_dra@hotmail.com
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2209 3714 โทรสาร 0 2202 9631

   
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.